Toewijzingsprocedure Heesterburgh

Een woning kopen in Heesterburgh. Hoe werkt dat?

Eindelijk heb je jouw droompaleis in Heesterburgh gevonden. Na lang speuren en vergelijken op internet en geduldig wachten, wil je eindelijk jouw keuze verzilveren. Alle woningen van Heesterburgh worden via een toewijzingsprocedure aan de markt aangeboden. Maar hoe werkt dit eigenlijk?

 

We bespeuren veel enthousiasme rondom Heesterburgh in de Haverleij. Het kan straks dan ook zo maar gebeuren dat er meer belangstellenden zijn voor één en dezelfde woning in Heesterburgh. Aan wie wordt die woning dan toegewezen? We willen hier vooraf transparant in zijn. Hieronder leggen we de toewijzingsprocedure dan ook graag aan je uit.

1. AANMELDEN

Je hebt je voor de start van de presale van Heesterburgh als belangstellende voor een woningtype aangemeld. Dit is het eerste selectiecriterium voor de toewijzing van Heesterburgh. Als je je hebt aangemeld ontvang je updates over de ontwikkeling van Haverleij en Heesterburgh in het bijzonder, maar je hebt ook meteen de zekerheid dat je op tijd alle nieuwe informatie over de start verkoop als eerste ontvangt.

2. VOORKEUREN OPGEVEN

Op de dag van de start verkoop ontvang je een e-mail. Op dat moment is op de website alle informatie over de verschillende woningen op bouwnummerniveau beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan specifieke verkooptekeningen, de technische omschrijving en een koperskeuzelijst. Hierop kan jij jouw voorkeurskeuze(s) baseren. Je kunt maximaal 5 bouwnummers als voorkeur doorgeven. Jouw inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Per toekomstig huishouden wordt slechts één inschrijving geaccepteerd. Vanaf de start verkoop heb je circa 1,5 week de tijd om je voorkeuren aan ons door te geven. Bereid je daarom alvast goed voor.

3. DE TOEWIJZING

Nadat de inschrijftermijn gesloten is, vindt de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten en hanteren wij onderstaande opeenvolgende criteria:

1. Aantal kandidaten per bouwnummer 

Is er één kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten voor dat bouwnummer, dan volgt een tweede beoordeling.

2. Financiële check

Bij meerdere kandidaten op één bouwnummer bekijken we of een kandidaat een financiële check heeft gedaan. Daarmee toon je aan dat jij de woning kunt financieren. Je kunt ons dit laten weten door, nadat de verkoop is gestart, een brief van je hypotheekverstrekker of financieel adviseur te uploaden. Deze uploadmogelijkheid is beschikbaar zodra de verkoop is gestart en jij je voorkeuren hebt doorgegeven.
BEKIJK HIER DE VOORBEELDBRIEF FINANCIËLE CHECK

Let erop dat erin staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of (deels) met eigen middelen betaalt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie. Bekijk hier de voorbeeldbrief.

3. Aanmeldduur

Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer én ze hebben allemaal de financiële check doorlopen, dan kijken we tenslotte naar het moment van aanmelden als belangstellende voor de presale. De woning wordt uiteindelijk toegewezen aan degene die het langst staat aangemeld bij de presale.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting en transparante procedure. Over de persoonlijke toewijzingen zelf kan door ons niet nader gecommuniceerd worden.

4. OPTIE

Na de toewijzing worden kandidaten die een woning hebben toegewezen gekregen gebeld. Je hebt – bij acceptatie van de toewijzing – een optie op die woning. Dit bevestigen we je dan ook nog per e-mail. Daarna plannen we direct een afspraak met je in voor een gesprek bij de makelaar. Heb je helaas geen woning toegewezen gekregen, dan ben je reservekandidaat. Een optie op een woning geldt voor de periode van één kalenderweek.

Wel een woning

Gefeliciteerd! Je hebt een woning toegewezen gekregen! Wil je er toch vanaf zien? Dan mag je de optie binnen 48 uur kosteloos en zonder verplichtingen annuleren.

Geen woning

Helaas, er waren meer kandidaten dan woningen waardoor je geen woning toegewezen hebt gekregen. Als iemand afziet van de optie, dan wijzen we deze woning opnieuw toe aan de resterende kandidaten met een voorkeur voor dat betreffende bouwnummer. Wij nemen dan contact met je op. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

5. EERSTE GESPREK MAKELAAR

We streven ernaar om samen met jou voortvarend te werk te gaan. Via de website is er – na de start verkoop – al veel informatie op bouwnummerniveau beschikbaar. Het is daardoor mogelijk om je goed voor te bereiden op het eerste gesprek met de makelaar. Deze voorbereiding raden wij je dan ook aan om te doen. Tijdens het gesprek is er natuurlijk alle ruimte en tijd om vragen te stellen en nog meer over de woning te weten te komen. Ook maken we graag afspraken over de verwachtingen over en weer. Op deze manier is en blijft het kopen van jouw woning een mooi feestje.

6. CONTRACT TEKENEN

Na het gesprek met de makelaar ben je weer een stapje dichter bij de aankoop van jouw nieuwe woning. Als je helemaal zeker bent en je wilt de woning definitief kopen, dan wordt de tekenafspraak met de makelaar gemaakt. Samen lopen jullie de overeenkomst (de koop- en aanneemovereenkomst) door. Heb je daar nog vragen over, dan kan de makelaar die beantwoorden. Na het zetten van jouw handtekening is de laatste stap gezet en is het wachten op de start van de bouw.

 

7. JOUW WONING

Wanneer aan alle andere opschortende voorwaarden uit de koop- en aanneemovereenkomst is voldaan, starten we in principe met de bouw van het project. Een opschortende voorwaarde is bijvoorbeeld dat minimaal 70% van alle woningen in het project verkocht moeten zijn. Hierover ontvang je van ons dan uiteraard een officieel bericht. Samen met de bouwer – Heijmans – maak je nadere afspraken over je specifieke koperskeuzes en andere wensen over jouw droomwoning.