INSCHRIJVEN PRESALE

Het moment van uw inschrijving tijdens de presale is straks één van de selectiecriteria bij toewijzing van de woningen. De volledige selectiecriteria wordt ten tijde van de start verkoop gecommuniceerd. Er kunnen door u geen rechten worden ontleend aan deze presale-inschrijving.